Studija utjecaja na okoliš za zahvat uređenja vodnog puta i regulacijskih radova na Dunavu

Ovim putem obaviještavamo da je "Studija utjecaja na okoliš za zahvat uređenja vodnog puta i regulacijskih radova na rijeci Dunav" dostupna za download svim zainteresiranim subjektima.

Newada
Newada Duo
Platina
FAIRway
Danube STREAM
Ris Comex