FAIRway Danube

Agencija za vodne putove je partner na projektu FAIRway koji se sufinancira u okviru prvog poziva Connecting Europe Facility 2014-2020 u području prometa. Implementacija projekta je započela 01. srpnja 2015. a predviđeno trajanje projekta je pet godina.

Cilj projekta FAIRway (Coordinated Deployment of the Fairway Rehabilitation and Maintenance Master Plan) je razrada koordiniranih nacionalnih ulaganja i operativnih planova rehabilitacije i održavanja plovnog puta rijeke Dunav i njegovih plovnih pritoka.

Newada
Newada Duo
Platina
FAIRway
Danube STREAM
Ris Comex