Razvoj sustava obilježavanja vodnih putova Republike Hrvatske

Projekt „Razvoj sustava obilježavanja vodnih putova Republike Hrvatske“ (kod projekta - KK.07.3.1.03.0001) je sufinanciran sredstvima Europske Unije kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Svrha projekta „Razvoj sustava obilježavanja vodnih putova Republike Hrvatske“ je povećati sigurnosti plovidbe i učinkovitost sustava obilježavanja svih vodnih putova u Republici Hrvatskoj. Projektnim ulaganjem će se povećati efikasnost djelatnosti obilježavanja plovnih putova te povećati sigurnost plovidbe plovnim putovima i obim njihove operativnosti kroz brzu reakciju i povećanje vremena u kojem je plovni put ispravno obilježen.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture sklopilo je sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava 20. ožujka 2020. za projekt „Razvoj sustava obilježavanja vodnih putova Republike Hrvatske“. Rok za dovršetak projekta je 31. prosinac 2023., a provedba obuhvaća područje Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Sisačko-moslavačke i Vukovarsko-srijemske županije.

Ukupna vrijednost projekta je 27.195.181,61 kuna uključujući PDV (sufinanciranje iz sredstava u vrijednosti 23.115.904,36 kuna uključujući PDV).

Kontakt osoba / član projektnog tima:

Danijel Đuđar

Telefon: +385(0)32445051

Email: Danijel.Dudar[at]mmpi.hr

Bitne poveznice:

https://strukturnifondovi.hr/

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Newada
Newada Duo
Platina
FAIRway
Danube STREAM
Ris Comex