Vodostaji

VPV - Visoki plovni vodostaj

NPV - Niski plovni vodostaj


Tablični prikaz vodostaja

Postaja04.02.05.02.06.02.07.02.08.02.
Batina727592131178
Aljmaš118116124151190
Vukovar115107111129161

Fairway vodostaji

Newada
Newada Duo
Platina
FAIRway
Danube STREAM
Ris Comex